TIK-anie w szkole, czyli dobre praktyki w edukacji

„Umysl nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić.”
Plutarch

Co oznacza TIK? Jest to skrót od wyrażenia Technologia Informacyjno Komunikacyjna. W rozpowszechnieniu TIKu w szkole sprzyja program Szkoła z klasą 2.0, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 1

Aby dopomóc nauczycielom przy implementowaniu innowacji i nowych technologii do zajęć lekcyjnych powstal program DOBRE PRAKTYKI, dzięki któremu prowadzący mogą dzielić sie swoimi doświadczeniami. 2 Jednym z wielu takich miejsc jest printerest, gdzie pedagodzy umieszczają swoje inspiracje.


Z jakich narzędzi korzystają pedagodzy?Zaczynają od najprostszych takich jak komputer, skaner, aparat itp. Niektórzy robią krok dalej i sami tworzą multimedialne pomoce naukowe. Korzystają z dostępnych w sieci programów, które umożliwiają w latwy sposób m.in. tworzenie prezentacji (np. Prezi, SlideShare), podkastów,  infografik, animacji (Animoto, FlashVortex, Picassion), map myśli (MapVivo), komiksów (Write Comics, Pixton) czy też chmur tagowych  (Tagul, Misterchef, Wordle) bądż też korzystają z gotowych e-zasobów , które wykorzystują podczas lekcji. Pedagodzy nie tylko tworzą wlasne materialy, ale też je wspóldzielą z innymi (np. poprzez Dropbox bądź na portalach spolecznościowych i innych) oraz naklaniaja swoich uczniów do korzystania z narzędzi technologicznych m.in. zachęcają ich do prowadzenia blogów badawczych, które sami mogą śledzić. 3

Idea brzmi zachęcająco! Większość proponowanych narzędzi jest w języku angielskim, co może być dla niektórych dużą przeszkodą.

O dzialaniu TIKu w szkole cyklicznie informuje opinię publiczną Gazeta Wyborcza, która publikuje wybrane materialy edukacyjne oraz dzialania
z nimi związane. Do przejrzenia pod tym linkiem.

Jaki związek ma TIK z moją pracą dyplomową? Pozwala mi zaobserwować dobre praktyki proponowane przez nauczycieli – tym samym dostrzec zapotrzebowanie na pewne materialy ze strony pedagogów oraz przyjrzeć się rozwiązaniom proponowanym przez samych uczniów. Jedną z takich perelek jest (nienajlepsza wizualnie) strona Science in Schooll (polecona w dobrych praktykach), która angażuje dzieci do rozwiązywania problemu/nauki poprzez dzialanie choćby takie jak budowanie bazy kosmicznej. Ćwiczenia dostosowane są pod wiek użytkownika.

Refleksje: 

Powstają mi w glowie pytania: Jaki procent polskich dzieci posiada komputery w domu wraz dostępem do Internetu? Czy pójście w stronę
e-zasobową moze przycznić się do nierówności (edukacyjnej) pomiędzy dzieciakami z małych miejscowości,a dużych miast? Co w sytuacji, kiedy zabraknie prądu, a klasówka będzie nastepnego dnia? Czy wystarczą wtedy tradycyjne podręczniki, które szybko można wypożyczyć
z biblioteki? A może jednak wraz z myśleniem o e-zasobach powinno szukać się jeszcze jakiejś alternatywnej formy? Jakiej?

Szukanie informacji o dobrych praktykach kieruje moje spojrzenie
w kierunku e-zasobów, o których napiszę w kolejnym poście.

Na końcu zamieczczę malą dygresję.
Podczas poszukiwania informacji na temat dobrych praktyk coraz częściej trafiam na strony poświęcone tematyce bezpieczeństwa w sieci, które dedykowane są najmlodszym odbiorcom. Nie wiem na ile te witryny rozpowszechnione są wśród grupy docelowej, ale niewątpliwym plusem jest to, że wraz z serwowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej uświadamia się dzieci o potrzebie ostrożności w Internecie.

Zjawisko to jest bardzo ciekawe, gdyż w dobie tak latwego dostępu do informacji - samo posiadanie wiedzy nie wydaje się już wystarczające. Istotna jest umiejętność znalezienia odpowiedniego źródła i selekji danych, którymi jesteśmy "atakowani". Jest to też pewnego rodzaju wskazówka do dyplomu, aby stworzyć rozwiązanie, które uwzględni ten problem.

Przypisy::
1. http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/czas-tik-zostancie-szkola-z-klasa-20
1. http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/kurs/kompetencje-nauczycieli-i-zespol-TIK-w-szkole
1. http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news/opis-programu-szkola-z-klasa-20
2. http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/
2. http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/
3. http://narzedziaetwinning.blogspot.com/
3. http://pinterest.com/szkolazklasa/
 3. http://edutikacja.oeiizk.waw.pl

Netografia:
http://k12blog.edu.pl/
http://szkolazklasa2zero.nq.pl/
http://dzieckowsieci.fdn.pl/
http://www.sieciaki.pl/
http://dorjan.edublogs.org/
http://natemat.pl/14811,szkola-xxi-wieku-praca-w-grupie-aplikacje-xbox-kinect-o-przyszlosci-edukacji-mowi-natemat-dyrektor-z-microsoftu
http://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/2145-dzieci-rewolucji-20-czyli-lekcja-w-chmurze-to-nie-bujanie-w-oblokach
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/poradnik/poradnik-narzedziowy 
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/kurs/skad-czerpac-pomysly-wykorzystania-TIK-w-pracy-z-uczniami

POSTED BY
POSTED IN
DISCUSSION 0 Comments

Leave a Reply

Obsługiwane przez usługę Blogger.